در وستا، ما فراتر از ارائه یک خط متنوع از محصولات اندازه گیری دما به. ما با مشتریان خود را از طراحی تا نصب و راه اندازی برای رفع نیازهای خاص خود را دارند. از برنامه های کاربردی سفارشی سنسور و طرح ها، آزمایش مواد و قابلیت ردیابی، و سنجش و کالیبراسیون معتبر، از طریق تولید بسته بندی ویژه و گزینه های تحویل، ما می توانیم خدمات شما نیاز دارند.

English
پاسخگویی سریع