ترموول

مشاهده محصولات

ترموول ها جهت محافظت از سنسورهای دما در مقابل شرایط نا مساعد و یا خورنده و یا تنش های فیزیکی تهیه و استفاده می شوند. ترموول ها در فرآیندهای اندازه گیری دما که تحت فشارهای گازی یا مایعی قرار دارند نیز استفاده می شوند.

همچنین در مواردی که در یک فرایند اندازه گیری و سیستم حرارتی نیاز به تعویض سریع سنسور دما باشد عموما ترموول ها کاربرد بسیاری دارند چرا که با وجود ترموول ها دیگر نیازبه خاموش کردن سیستم و یا تخلیه و باز کردن کل سیستم نمی باشد.

عموما ترموول ها از یک میلگرد که داخل آن سوراخ شده است، طراحی و ساخته می شوند تا محافظتی کامل از سنسور دما در برابر عوامل محیطی محل نصب مانند جریانات قوی سیالات، فشارهای بالا و یا محیط های خورنده داشته باشند. همچنین طراحی اندازه و سوراخ ترموول ها به صورتی است که در عین محافظت سنسور دما در برابر شرایط خشن محیطی به عنوان عایقی بین سنسور دما و دمای فرآیند اندازه گیری در سیستم عمل نکند.

ترموول ها در صنایع مختلف عموما دیده نمی شوند چرا که به صورت ثابت و دائمی داخل لوله ها یا تانکر و مخازن نصب و جاسازی می شوند تا سنسور های دما داخل آنها جهت اندازه گیری دما مورد نظر نصب و بسته شوند.

انواع ترموول های متداول:

1-      ترموول های اتصال دنده ای

2-      ترموول های اتصال جوشی

3-      ترموول های اتصال فلنجی

 

1-      ترموول های اتصال دنده ای

 

در ترموول های دنده ای یک دنده در انتهای ترموول جهت نصب ترموول در سیستم تعبیه شده استو این دنده می تواند به یک غلاف نازک شونده و یا موازی متصل باشد که این طراحی به جهت ایجاد مناسب ترین شرایط نسب و کاربرد در سیستم می باشد.

 

2-      ترموول های اتصال جوشی

 

در ترموول های اتصال جوشی اتصال تعبیه شده در ترموول ها جهت جوش مستقیم ترموول در سیستم تعبیه شده است و عموما در مواردی که محیط فرآیند اندازه گیری دما دارای خورندگی نباشدو همچنین احتیاج به باز و بسته کردن احتمالی ترموول نباشد کاربرد دارند. مزیت ترموول های جوشی اتصال در فرآیندهایی با دما و فشار بالا می باشد.

 

3-      ترموول های اتصال فلنجی

 

در این نوع ترموول غلاف ترموول به یک فلنج متصل می باشد که فلنج مذبور در دهانه تانکر و یا مخازن نصب می شود و این توع فلنج در مواردی که تعویض های مکرر در محیط های با خورندگی بالا لازم است توصیه می شود.

English
پاسخگویی سریع